Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

Karolina Zacharska uczennica kl. III ,,b” Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie laureatką i finalistką konkursów przedmiotowych!

Z radością i dumą informujemy, że uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie Karolina Zacharska została laureatką XVI Wojewódzkiego Konkursu z Historii (zajmując trzecie miejsce w województwie świętokrzyskim) oraz finalistką XVI Wojewódzkiego Konkursu z Geografii. Jako laureatka ma otwartą drogę do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Nie musi też zdawać egzaminu końcowego w klasie III gimnazjum z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, otrzymuje z tej części egzaminu maksymalna liczbę punktów. Opiekunami przedmiotowymi Karoliny są: Agnieszka Gruszka (geografia) i Grzegorz Szewczyk...

Sukces 5 Szumskiej Drużyny harcerskiej „Promień”

Sukces 5 Szumskiej Drużyny harcerskiej „Promień” i zajecie III miejsca w kategorii: zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne na 18 Powiatowym Przeglądzie Artystycznym w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, w gminie Masłów.

Czym powitać cię wiosenko…

22 marca br. przedszkolaki z Rakowa z grup: „Orły” i „Raczki” uroczyście powitały wiosnę. W tym dniu do przedszkola przybyli rodzice, dziadkowie, pani Maria Siudowska – emerytowana nauczycielka przedszkola, a także grupa „Smerfy” wraz ze swoją wychowawczynią, aby wspólnie świętować „Powitanie wiosny”. Sala „Raczków” zamieniła się w wielką barwną łąkę, pełną kwiatów, ptaków i owadów, w których rolę wcieliły się również nasze maluszki. Dzieci piosenkami, tańcem i wierszem przywitały najpiękniejszą porę roku – Wiosnę. Nie zapomniały przy tym o uroczystym...

#Nowa Piątka - akcja informacyjna

Spotkanie informacyjne w Rakowie - Plac Wolności (rynek), 29 marca 2019 r. godz. 8.20.

XI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość."

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Dostęp do wszystkich aktualności
Urząd Gminy Raków uczestniczy w projekcie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Udział w projekcie umożliwi dostosowanie infrastruktury oraz procedur do tych, które przewidziane są w Ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy obsługi mieszkańców, instytucji i innych osób kontaktujących się z urzędem.

Czytaj więcej: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

sip
 

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

Czytaj więcej: System Informacji Przestrzennej

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: „KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE, GM. TUCZĘPY”

Czytaj więcej: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE PN: „KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE GM. TUCZĘPY”

Czytaj więcej: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.