Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 12:00 w budynku remizy OSP w Rakowie odbędzie się szkolenie dla rolników. Szkolenie obejmować będzie zagadnienia z zakresu dopłat bezpośrednich i rejestracji i identyfikacji zwierząt. Szkolenie poprowadzą pracownicy ARiMR w Kielcach.

Przekazywana żywność dla potrzebujących mieszkańców gminy Raków nie podlega sprzedaży - informacja GOPS w Rakowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, iż przekazywana żywność dla potrzebujących mieszkańców gminy Raków nie podlega sprzedaży. Niniejsza żywność pozyskiwana jest z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem dystrybucji żywności jest pomoc dla potrzebujących w ramach jej nieodpłatnego przekazania. Dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie przestrzega mieszkańców gminy Raków przed zakupem artykułów żywnościowych oznakowanych logotypami Programu. W przypadku stwierdzenia sprzedaży lub zakupu niniejszej żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie będzie zmuszony poinformować Organizację Partnerską...

System powiadamiania SMS mieszkańców gminy Raków

Uprzejmie informujemy, że Gmina Raków wdraża system powiadaminia SMS skierowany w szczególności do mieszkańców z terenu gminy Raków. Do systemu mogą zapisać się również osoby spoza terenu naszej gminy - brak ograniczneń w tym zakresie. Jeżeli ktoś jest silnie związany z naszymi terenami i chce być na bieżąco powiadamiany m.in. o wydarzeniach z terenu naszej gminy serdecznie zapraszamy do udziału w systemie. Rejestracja w systemie jest dobrowlona, a Użytkownik systemu nie ponosi żadnych opłat związanych w użytkowaniem systemu. Konieczne jest jedynie wypełnienie krótkiego...

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego

Informujemy, że Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego sp. z o.o. w Kielcach stanowiący jednostkę organizacyjną samorządu województwa świętokrzyskiego, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu finansowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, który polega na udzielaniu preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego województwa.

Dostęp do wszystkich aktualności
Urząd Gminy Raków uczestniczy w projekcie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Udział w projekcie umożliwi dostosowanie infrastruktury oraz procedur do tych, które przewidziane są w Ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy obsługi mieszkańców, instytucji i innych osób kontaktujących się z urzędem.

Czytaj więcej: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

sip
 

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

Czytaj więcej: System Informacji Przestrzennej

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: „KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE, GM. TUCZĘPY”

Czytaj więcej: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE PN: „KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE GM. TUCZĘPY”

Czytaj więcej: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

 

Czytaj więcej: NSP 2011

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.